Notice: wpcf7_remove_shortcode is deprecated since Contact Form 7 version 4.6! Use wpcf7_remove_form_tag instead. in /var/www/vhosts/ecocar.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 357 Notice: wpcf7_remove_shortcode is deprecated since Contact Form 7 version 4.6! Use wpcf7_remove_form_tag instead. in /var/www/vhosts/ecocar.co.th/httpdocs/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 357 การจองรถเช่า - Ecocar

การจองรถเช่า

การจองรถเช่า
แชร์ให้เพื่อนเลย
สถานรับรถ:
สถานรับส่ง:
ชนิดของรถ:
วันรับรถ:
วันส่งรถ:

ONLINE BOOKING

การจอง เช่ารถ สั่งจองรถได้หลายช่องทาง ดังนี้

  • โทรจอง เช่ารถ ที่เบอร์ 02-0455580  , 098-8289808 เปิดจอง 24 ชั่วโมง
  • Chat จองรถยนต์ทาง LINE : add friend by ID : @ecocar
  • ที่ E-mail : info@ecocar.co.th
  • ที่ Facebook รถเช่าอีโคคาร์

การ จองรถเช่า ขอให้ลูกค้าระบุวันและเวลาที่ต้องการใช้รถและวันเวลาที่จะคืนรถเช่า การนับเวลาให้นับจากเวลาที่รับรถ เช่น รับรถวันที่ 1 มกราคม เวลา 08:00 น และคืนรถเช่าในวันที่ 2 มกราคม เวลา 08:00 น ถือว่าเป็นการใช้งานรถ 1 วัน หากลูกค้าคืนรถช้ากว่ากำหนด จะคิดเพิ่มอัตราชั่วโมงละ 200 บาท เมื่อจองรถเสร็จ ขอให้ลูกค้าโอนเงินมัดจำ 500 บาท  โดยโอนมาที่

 

หลังจากโอนเสร็จ ขอให้ลูกค้าเก็บ slip หลักฐานการโอนไว้ และนำมาด้วยในวันรับรถเช่าและขอให้โทรศัพท์แจ้งเมื่อโอนเสร็จ
หมายเหตุ การจองรถเช่าจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อลูกค้าโอนเงินมัดจำแล้ว เท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการรถเช่า สามารถ Download ตามเอกสารด้านล่างนี้

แชร์ให้เพื่อนเลย